Wroclaw - Breslau - z przewodnikiem

Tel. 513 946 946
O nas!
►DAWNY BRESLAU
● Kuchnia Wroclawia
►WROCLAW DZIŚ
● Zabytki
● Muzea
● Ciekawe miejsca
● Czas wolny
● Panorama Racław.
● Hala Stulecia
● Most Grunwaldzki
● Ogrody barokowe
● Krasnale
● Pamiątki
● Zamów prezent!
►PRZEWODNICY
►WYCIECZKI
►PRZEJAŻDŻKI
►REJSY STATKIEM
►RESTAURACJE
►NOCLEGI
►ARCHITEKTURA:
● Gotyk
● Barok
● Klasycyzm
● Neogotyk
● Secesja
● Modernizm
● III Rzesza
● Festung Breslau
● Nieistniejące zabytki
● Zabytki przy Odrze
● Zabytki techniki
● Pomniki Wroclawia
● Okolice Wroclawia
►Gmina Żydowska
►Dzielnica Czterech Wyznań
Dodaj swój link!
Księga gości
Statystyki
KONTAKT


 

HALA STULECIA "Jahrhunderthalle" (Do 2007 Hala Ludowa)

Obiekt znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO!
 
 Założenie projektowe z 1910 r.zatwierdzone przez Radę Miejską z 1911 r. wedlug kosztorysu na kwotę łączną 1,8 mln marek. Idea i główne założenia projektu są dzielem architekta Maxa Berga, natomiast główną rolę w projektowaniu konstrukcji odegrał inż. Gunter Frauer. Głównym wykonawcą była firma Dyckerhoff.
 


A. Hala Ludowa
B. Pawilon Czterech Kopuł
C. Pergola ze stawem
D. Kościół św. Jana Nepomucena
E. Amfiteatr
F. Ogród Japoński
G. Pozostałość po hali wystawienniczej i głównym wejściu
H. Wiadukty
I. Brama do południowej części Terenów Wystawowych,
J. Hala targów
K. Budynki z wystawy WUWA
L. Obserwatorium i Instytut Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
1. kolumna Fryderyka Wilhelma II
2. pomnik Fryderyka Schillera
3. pomnik Josepha Eichendorfa
4. iglica
5. rzeźby Xsawerego Dunikowskiego
6. pomnik więźniów obozu pracy przymusowej


Kompleks Hali obejmowal do roku 1945:
 
I. Obiekty wystawowo-historyczne
- Obiekt główny Hala Stulecia
- Pawilon Wystawy historyczno-artystycznej ( Pawilon 4-rech kopuł )
- Obiekty pergoli - staw i kolumnada oraz budynek restauracyjny
- Pawilony Sztuki Cmentarnej 
- Amfiteatr.
 
II. Obiekty rozrywkowe (na terenie przejętym przez ZOO)
- Lunapark
- Stadion
- Kawiarnie, miejsca do tańca, bary itp.
Konstrukcja hali
Hala na planie koła - w konstrukcji nie ma żadnych załamań, obejmuje cztery potężne łuki oporowe - od dolnego pierścienia poziomego do górnego pierścienia łączącego 32 żebra od dolnego pierścienia po górny.

objętość - kubatura hali - 295 tys. m3
średnica kopuły - 65 m
wysokość hali - 42 m
ciężar kopuły - 4,2 tys. ton.

  

Organy 
wykonała firma Sauera z Frankfurtu nad Odrą - były to największe organy w Europie. Posiadaly one 15.133 piszczałek oraz 200 registrów. W latach 1937-38 rozbudowano je do 16.700 piszczałek i 220 registrów. Dla poprawy akustyki i uzyskaniu tzw. " Echa " - część piszczałek umieszczono też kopule - wzorem wielu kościołów. 
 


Cały obiekt Hali Stulecia został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO z dniem 13.07.2006 r.
 

SPIS OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH
NA TERENIE HALI STULECIA
 
„Tereny Wystawowe są wyjątkowym przykładem wczesnomodernistycznego założenia. Od czasu kiedy zostały założone, w 1913 r., ulegały pewnym modyfikacjom i nawarstwieniom. W obrębie parku Szczytnickiego przeważają obiekty dwudziestowieczne.”

 

POZOSTAŁOŚCI PO WYSTAWIE STULECIA
 
Hala Ludowa, dawniej Hala Stulecia (Jahrhundrethalle) autorstwa M. Berga to serce Terenów Wystawowych. Wybudowana w 1913 r. żelbetowa budowla, której osie kompozycyjne zorientowano według stron świata, miała być swoistą świątynią kultury. W ciągu niemal stuletniej historii była miejscem przeróżnych wydarzeń. Zależnie od zmieniających się warunków społeczno-politycznych, gościła skrajnie różne imprezy pod względem ideowym i artystycznym. To właśnie w hali, pod rekordową jak na owe czasy kopułą, nastąpiło uroczyste otwarcie Wystawy Stulecia z wykorzystaniem największych organów na świecie. Przed wojną obiekt wykorzystywano do wielu różnorakich imprez masowych – m. in. targów, zawodów, czy koncertów. W niechlubnych latach 30-tych odbywały się w niej wiece nazistowskie. Po wojnie hala była także miejscem wielu wydarzeń. W 1948 r. gościła uczestników Kongresu Intelektualistów w tym m. in. Pabla Picassa czy córkę Marii Curie-Skłodowskiej. Hala w ostatnich latach także jest centrum kulturalno-rozrywkowym Wrocławia. To tutaj odbywają się liczne imprezy, począwszy od zawodów sportowych, targów, koncertów gwiazd muzyki rozrywkowej, aż po superprodukcje Opery Dolnośląskiej (Aida, Skrzypek na dachu, itp.). Hala Ludowa jest także miejscem wydarzeń o znaczeniu światowym. W 1997 r. gościła papieża Jana Pawła II w związku z odbywającym się we Wrocławiu Kongresem Eucharystycznym. Ostatnią ważną imprezą był Szczyt Miast i Regionów w 2005 r. Hala stała się symbolem miasta, na równi z katedrą czy ratuszem. Od 2002 gromadzona jest dokumentacja w związku z ideą wpisania budowli na listę UNESCO. Obecnie także, toczą się rokowania co do przejęcia przez miasto, wpisanego w 1962 r. do rejestru zabytków, obiektu.”
 

Pawilon Czterech Kopuł, dawniej Pawilon Wystawy Historycznej na Wystawie Stulecia. Żelbetowy obiekt z 1912 r. autorstwa H. Poelziga. W jego wnętrzach prezentowano rekwizyty i militaria z okresu zwycięstwa nad Napoleonem. Jedna z sal poświęcona została Wrocławiowi. Na dziedzińcu znajdował się ogród empirowy, który był częścią Wystawy Ogrodów Historycznych. Obecnie obiekt ten, którego potencjał wystawienniczy jest bardzo duży, stoi zupełnie niewykorzystany. W jego wnętrzach znajdują się magazyny Wytwórni Filmów Fabularnych.”


 

Pergola ze stawem, autorstwa H. Poelziga, założona została na planie paraboli o długości 800 m. Jej konstrukcja składa się z 574 podwójnych żelbetowych kolumn pseudodoryckich przykrytych belkami. Pozbawione ornamentu, ciężkie bryły kolumn obsadzone są pnączami.” 

 

Kościół św. Jana Nepomucena z XVI w. w Parku Szczytnickim, przeniesiony do Wrocławia ze Starego Koźla na Wystawę Stulecia, jako element Wystawy Sztuki Cmentarnej. W l. 1957-66 użytkowany, obecnie niewykorzystany. Otoczony jest drewnianym parkanem zbudowanym po 1945 r. W 1981 r postawiono przy nim krzyż kamienny.”
 

Amfiteatr autorstwa P. Schreibera. z 1913 r. miał symbolizować więź pomiędzy sztuką ogrodową a teatrem, muzyką i architekturą. Założony został na planie owalnym (ok. 55 na 40 m). Widownia znajdowała się na nasypie, a całość obsadzona była roślinnością. Obiekt ten jest obecnie w bardzo złym stanie, zupełnie zatarty został pierwotny kształt, poprzez przypadkową roślinność.”

 

Ogród japoński powstał w 1913 r według projektu hr. Fritza von Hochberga. W l. 60-tych wzniesiono w nim obiekt wzorowany na pagodzie z Kito, który rozebrano w latach 90-tych. W 1995 r., pod kierunkiem specjalistów japońskich I. Nishikawy i Y. Takamury, przystąpiono do gruntownych zmian. Wybudowano herbaciarnię, altany, bramy, mosty i kaskady. W 1999 ogród odnowiono po zniszczeniach jakie dokonała powódź z 1997 r. Obecnie założenie jest ogrodzone, a zwiedzać je można od kwietnia do października.”

 
 

INNE WAŻNE OBIEKTY W POBLIŻU HALI STULECIA
 
„Pozostałość po dawnej hali wystawienniczej i głównym wejściu, są śladami rozbudowy Terenów Wystawowych do której doszło w 1925 r. wg projektu Maxa Berga, hala jak i drewniane wejście ucierpiały w czasie II wojny światowej, po której ocalały jedynie kolumny oraz fragment hali.”
 
Wiadukty nad ulicą Wróblewskiego pochodzą z 1926 r. , powstały w miejscu istniejących tu podczas Wystawy Stulecia przejść. Ich projektantem był Richard Konwiarz, a łączyły one tereny wokół Hali Ludowej z zajętymi obecnie przez ogród zoologiczny, Terenami Wystawowymi.”

 

Brama do południowej części Terenów Wystawowych, wg projektu Richarda Konwiarza z 1936 r., obecnie brama do ogrodu zoologicznego.”


 
„Hala targów z 1939 r. wg projektu Richarda Konwiarza obecnie wykorzystywana przez Wytwórnię Filmów Fabularnych.”
 

Budynki z wystawy WUWA „Mieszkanie i miejsce pracy” z 1929 r., zlokalizowane pomiędzy ul. Dembowskiego, Kopernika, Wróblewskiego, Tramwajową objęte są ochroną konserwatorską. Budynki te przykładem architektury modernistycznej, rezygnacji z detalu na rzecz ekspresji bryły.”

 

Obserwatorium i Instytut Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kopernika 11. Budynek obserwatorium powstał w 1929 r. wg projektu G. Müllera, rozbudowany w 1937 r. o salę wykładową.”

 
 
POMNIKI
 
Kolumna Fryderyka Wilhelma II jest jedynym zachowanym elementem architektonicznym po znajdującym się tutaj Parku Książęcym. Początkowo drewniana (powstała między 1786-89), a po pożarze odbudowana z cegły w 1806 r. Do końca II wojny światowej zwieńczona była posągiem króla. Obecnie wejście do środka jest zamurowane, a cała bryła zasłonięta otaczającymi ją cisami.”

 

"Pomnik Fryderyka Schillera postawiono w 1905 r. wg projektu F. Henry’ego. Zniszczeniu uległ w 1945 r., odbudowany został w 1995 r. z inicjatywy Towarzystwa Polsko-Niemieckiej Współpracy. Popiersie z marmuru wykonał Ch. Mandzios.”

 

"Pomnik Josepha Eichendorfa wzniesiono w 1911 r. w pobliżu Wężowego Wzgórza. Figura poety, wykonana z brązu, została usunięta w 1945 r. Do dziś przetrwał cokół z dwiema płaskorzeźbami.”
 


"Iglica autorstwa Stanisława Hempla, pozostałość po Wystawie Ziem Odzyskanych z 1948 r. Początkowo konstrukcja miała 106 m wysokości, obecnie mierzy ona 86 m. Konstrukcja stała się jednym z architektonicznych symboli Wrocławia.”
 
 Tekst na podstawie materiałów zebranych (Kurs przewodników miejskich 2007) Zdjęcia z portalu: http://wroclaw.hydral.com.pl Zapraszamy na wycieczkę statkiem pasażerskim do Hali Stulecia:
     
http://www.wroclawcitytour.pl/index.php?categoryid=21
http://www.wroclawcitytour.pl/index.php?categoryid=12

Nasi przewodnicy opowiedzą Państwu calą historię tej monumentalnej budowli. Na terenie Hali Stulecia znajduje się restauracja z ogródkiem piwnym a także największa w Euopie Wschodniej Grająca Fontanna! Spektakl wody, światla, muzyki i obrazu za 20 milionów PLN! (otwarcie - marzec 2009)Stronę odwiedziło już: 494446 odwiedzający
***INFORMACJA***

"Najlepszy podmiot turystyczny Dolnego Śląska w roku 2008" ************************** WroclawCityTour.pl laureatem konkursu ************************** "Najlepsze Dolnośląskie 2008" ************************** Dolnośl. Organizacji Turystycznej DOT i Gazety Wrocławskiej Polska The Times. ************************** ZAUFAJ NAM I TY! ...i już dziś zamów sympatycznego przewodnika po Wrocławiu! ************************** W ofercie spacery piesze po mieście, przejazdy autokarem, przejażdżki zabytkowym tramwajem, rejsy statkiem, parostatkiem i gondolą po Odrze. ************************** Kompleksowo zorganizujemy cały pobyt. Zamówimy bilety wstępu, zarezerwujemy obiad i nocleg. Przygotujemy program zwiedzania i kosztorys. ************************** Nasi przewodnicy to sprawdzona kadra, rzetelni i z poczuciem humoru.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja