Wroclaw - Breslau - z przewodnikiem

Tel. 513 946 946
O nas!
►DAWNY BRESLAU
● Kuchnia Wroclawia
►WROCLAW DZIŚ
● Zabytki
● Muzea
● Ciekawe miejsca
● Czas wolny
● Panorama Racław.
● Hala Stulecia
● Most Grunwaldzki
● Ogrody barokowe
● Krasnale
● Pamiątki
● Zamów prezent!
►PRZEWODNICY
►WYCIECZKI
►PRZEJAŻDŻKI
►REJSY STATKIEM
►RESTAURACJE
►NOCLEGI
►ARCHITEKTURA:
● Gotyk
● Barok
● Klasycyzm
● Neogotyk
● Secesja
● Modernizm
● III Rzesza
● Festung Breslau
● Nieistniejące zabytki
● Zabytki przy Odrze
● Zabytki techniki
● Pomniki Wroclawia
● Okolice Wroclawia
►Gmina Żydowska
►Dzielnica Czterech Wyznań
Dodaj swój link!
Księga gości
Statystyki
KONTAKT


Dzielnica Tolerancji / Wzajemnego Szacunku / Czterech Świątyń

 
Obejmuje współpracujące ze sobą od 1995 parafie:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja (ojcowie Paulini),
    ul. Św. Antoniego 30,

2. Parafia Ewangelicko–Augsburska p.w. Opatrzności Bożej,
    ul. Kazimierza Wielkiego 29,

3. Parafia Prawosławna katedralna Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy,
    ul. Św. Mikołaja 40,

4. Gmina Wyznaniowa Żydowska, ul. Pawła Włodkowica 9,

5. Polska Rada Chrześcijan i Żydów Warszawa al. Ujazdowskie 47.

 
Wierni 4 wyznań spotykają się na wspólnych modlitwach. W ramach Dzielnicy prowadzona jest także działalność charytatywna i program edukacyjny „Dzieciaki”.
 

Sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy – kościół prawosławnej diecezji wrocławsko – szczecińskiej. W latach 1268-1309 stała tu kaplica białoskórników pod wezwaniem św. Barbary. Przebudowa na przełomie XV/XVIw. W stylu późnego gotyku nadała światyni formę trójnawowej hali z dobudowaną od południa wieżą (duga wieża nie została ukończona) nakrytą namiotowym dachem. W 1945 kościół został zniszczony, a po odbudowie przekazany wrocławskiej wspólnocie prawosławnych. Wnętrze – okozały ikonostas i liczne ikony.

 

Kościół parafialny św. Mikołaja – barokowy, emporowo-halowy (pierwszy taki kościół na Śląsku) powstał w latach 1685-1692. Obecnie wkomponowany jest w ciąg starej . zabudowyZachował się kamienny portal z rzeźbą św. Antoniego, a wewnątrz cenny wystrój: ołtarz główny z pocz. XVIIIw. z obrazami św. Antoniego i św. Rodziny oraz rzeźbami.; ołtarz św. Tadeusza Judy ze snycerką wykonaną w 1725 r. przez Jana Jerzego Urbańskiego; klasycystyczna ambona z 1793 r.

 

Synagoga pod Białym Bocianem – powstała w latach 1827-1829 w podwórzu, projektowana w stylu klasycystycznym przez Carla Ferdinanda Langhansa. Wzięła nazwę od placu, na którym ją zbudowano. Przetrwała czasy holocaustu, ale została zdewastowana po wojnie. Gmina Zydowska odzyskała ja w 1992r. Powoli jest odbudowywana.

 

Kościół Opatrzności Bożej – zbudowany w latach 1747-1750 przez Jonasa Friedricha Arnolda; od 1830 r. zwany był kościołem dworskim. Od początku należy do gminy ewangelicko – augsburskiej. Wnętrze, co typowe dla kościołów protestanckich, jest skromne. Uwagę zwracają jednak organy z 1922 r. i mała empora zwana królewską.

 
 
Wyznania we Wrocławiu
 
Rozwijając się na skrzyżowaniu szlaków handlowych, Wrocław od zarania dziejów miał kontakty z wieloma religiami i kulturami i choć w średniowieczu dominującą religią był katolicyzm, to chętnie osiedlali się tu również wyznawcy innych religii np. Żydzi.
 
W wyniku reformacji- do głosu doszli protestanci, którzy zdominowali władze miejskie i w wiekach XVI - XVII nadawali ton i oblicze miastu. Kontrreformacja wprawdzie przyniosła odrodzenie katolicyzmu we Wrocławiu, ale protestanci przez kilka wieków potrafili utrzymać prymat w wielu dziedzinach życia miasta, czemu sprzyjało przejecie miasta i Śląska przez protestanckie Prusy.
 
Współistnienie tych dwóch głównych wyznań, nie wolne od konfliktów powodowało, że w wielu osiedlach miasta oraz miejscowościach na Śląsku budowano po dwa kościoły – katolicki i ewangelicki i taki stan rzeczy utrzymał się praktycznie do okresu II wojny światowej.
 
Po 1945 r. napłynęła do Wrocławia ludność z różnych terenów Polski, głównie z terenów tzw. zabużańskich, i choć dominowali katolicy, to jednak we Wrocławiu znajdowali swoje miejsce także ludzie innych wyznań, stąd Wrocław stawał się miastem współistnienia i religijnej tolerancji i mimo prób ateizacji społeczeństwa przez komunistyczne władze PRL - takim pozostał do dziś, kiedy mówimy za papieżem Polakiem o potrzebie ekumenizacji, o dzielnicy współpracy, szacunku i tolerancji 4-rech wyznań, o 5 katedrach różnych kościołów, o budowie świątyń i miejsc kultu innych wyznań - nie chrześcijańskich.
 
 
Obecnie we Wrocławiu mamy kościoły wielu wyznań, z który do najważniejszych należą :
 
Kościoły katolickie
 
Kościoły ewangelicko-augsburskie:
Kościół św. Krzysztofa [pl. św. Krzysztofa 1]
Opatrzności Bożej [ul. K. Wielkiego 29]
Kościół Pamiątkowy Króla Gustawa Adolfa [ul. ks. Stanisława Brzóski]
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny we Wrocławiu [ul. Worcella 28]
 
Kościoły Chrześcijan Baptystów:
ul. Kłodnicka 2 
ul. Łukasińskiego 20
Wspólnota Nowej Nadziei [ul. Hubska 84-88]
 
Zbory Kościoła Zielonoświątkowego RP:
ul. Sępia 2-6
ul. Miła 7/8
 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego [ul. Dąbrowskiego 14]
 
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich [plac Wolności 7 (2 piętro)]
 
Kościół polskokatolicki – Katedra Św. Marii Magdaleny [ul. Oławska 19]
 
Katolicy-sedewakantyści – Oratorium pw. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty [ul. Drohobycka 34/1]
 
Kościół Nowoapostolski we Wrocławiu [ul. Wyścigowa 65]
 
Cerkwie prawosławne:  
Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy [ul. Mikołaja 40]
Św. Cyryla i Metodego i św. Anny [ul. Jadwigi 15]

Cerkiew grekokatolicka – Katedra Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego pw. Św.
Wincentego i Jakuba [pl. Biskupa Nankiera 15]
 
Synagogi:
Pod Białym Bocianem [ul. Włodkowica 7]
tzw. Mała Synagoga – sala modlitewna [ul. Włodkowica 9]
 
Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi we Wrocławiu [ul. Ruska 47/48a]


Stronę odwiedziło już: 495623 odwiedzający
***INFORMACJA***

"Najlepszy podmiot turystyczny Dolnego Śląska w roku 2008" ************************** WroclawCityTour.pl laureatem konkursu ************************** "Najlepsze Dolnośląskie 2008" ************************** Dolnośl. Organizacji Turystycznej DOT i Gazety Wrocławskiej Polska The Times. ************************** ZAUFAJ NAM I TY! ...i już dziś zamów sympatycznego przewodnika po Wrocławiu! ************************** W ofercie spacery piesze po mieście, przejazdy autokarem, przejażdżki zabytkowym tramwajem, rejsy statkiem, parostatkiem i gondolą po Odrze. ************************** Kompleksowo zorganizujemy cały pobyt. Zamówimy bilety wstępu, zarezerwujemy obiad i nocleg. Przygotujemy program zwiedzania i kosztorys. ************************** Nasi przewodnicy to sprawdzona kadra, rzetelni i z poczuciem humoru.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja